Cestovné poistenie prečo?

Vybrať sa do zahraničia bez cestovného poistenia je rovnako riskantné ako loziť po skalách bez istiaceho lana.

 

Chcete si vychutnať dovolenku? Poistite sa!

Ak cestujete na dovolenku do zahraničia, uzatvorte si komplexné cestovné poistenie. Kryje minimálne 6 najčastejších rizík:

- storno zájazdu. V prípade, že nebudete môcť cestovať na dovolenku zo zdravotných alebo vážnych rodinných dôvodov, poisťovňa Vám preplatí až 90% storno poplatkov, ktoré Vám CK vyúčtuje.

- poistenie liečebných nákladov v zahraničí, vrátane asistenčnej služby. Kryje ošetrenie, predpísané lieky, hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti.

- úrazové poistenie. Kryje následky úrazu asmrť úrazom.

- poistenie batožiny, vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou. Kryje poškodenie a krádež batožiny, pomoc pri strate cestovných dokladov, okamžitú finančnú pomoc.

- poistenie zodpovednosti za škody Vami spôsobené iným osobám na zdraví a na majetku. Náklady na advokáta a náklady kaucie.

-zmeškanie dopravného prostriedku pri odchode do miesta pobytu.

 

My Vám ponúkame poistenie v EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNI, kde  všetky tieto poistné udalosti sú kryté - viď priloženú tabuľku poistných produktov.  

 

Dôvody prečo sa poistiť práve v Európskej cestovnej poisťovni:

  • poistná ochrana začína prekročením hraníc obce Vášho trvalého bydliska

  • poistíme každého bez ohľadu na vek

  • stornopoplatok vám poisťovňa preplatí aj bez spoluúčasti

  • asistenčnú službu máte k dispozícii 24 hodín denne, 7 dní v týždni

  • už v štandardných produktoch sú kryté aj športy na turistickej úrovni, napr. lyžovanie, snowboarding, potápanie, horolezectvo

  • zvýhodnená rodinná poistka je až pre 7 osôb (2 dospelé osoby plus maximálne 5 detí do 18 rokov