Cestovné poistenie

Vybrať sa do zahraničia bez cestovného poistenia je rovnako riskantné ako loziť po skalách bez istiaceho lana.

Chcete si vychutnať dovolenku? Bez cestovného poistenia ani na krok!

Ak cestujete na dovolenku do zahraničia, mali by ste si uzatvoriť komplexné cestovné poistenie s minimálne 5 najčastejšími rizikami, ktorými sú :

  • storno zájazdu ( v prípade, že nebudete môcť cestovať na dovolenku zo zdravotných alebo vážnych rodinných dôvodov)
  • poistenie liečebných nákladov v zahraničí, vrátane asistenčnej služby (kryje ošetrenie, vrátane predpísaných liekov, hospitalizáciu, prevoz do najbližšieho zdravotníckeho zariadenia, prevoz pacienta do vlasti a v najhoršom prípade prevoz telesných pozostatkov do vlasti)
  • úrazové poistenie (trvalé následky úrazu, smrť úrazom)
  • poistenie batožiny, vrátane straty dokladov a oneskoreného dodania batožiny leteckou spoločnosťou
  • poistenie zodpovednosti za škody (na zdraví, na majetku, náklady na advokáta a náklady kaucie).

My vám ponúkame poistenie v EURÓPSKEJ CESTOVNEJ POISŤOVNI, kde  všetky tieto poistné udalosti sú kryté + ďalšie poistné krytia  - viď priloženú tabuľku poistných produktov.  

5 dôvodov prečo sa poistiť práve v Európskej cestovnej poisťovni:

  • je špecialista na cestovné poistenie, už od roku 1907
  • poistná ochrana začína prekročením hraníc obce Vášho trvalého bydliska
  • poistíme každého bez ohľadu na vek
  • už v štandardných produktoch sú kryté aj športy ako lyžovanie, snowboarding, potápanie, horolezectvo
  • zvýhodnená rodinná poistka je až pre 7 osôb (2 dospelé osoby plus maximálne 5 detí do 18 rokov